Emerytura za urodzenie dzieci to fakt. Kto może się o nią starać?

Polski rząd raz po raz zaskakuje nowymi rozwiązaniami dotyczącymi polityki prorodzinnej. Jedne z pomysłów są bardziej trafione, inne mniej. Ostatnio głośno zrobiło się o świadczeniu emerytalnym, które ma być dla kobiety- matki. Trzeba jednak spełnić kilka bardzo ważnych przesłanek, aby móc ubiegać się o taką emeryturę. 

Program mama plus

Z założenia, to zupełnie osobne świadczenie udzielane dla kobiet, które urodziły minimum czwórkę dzieci. I jeszcze je wychowały. Świadczenie to wynosi 1338,44 zł brutto. Jak czytamy na rządowej stronie, takie wyrównanie to rekompensata za utracone szkody zawodowe związane z pozostaniem w domu i opiekowaniem się dziećmi. O takie świadczenie może się również ubiegać ojciec dzieci, jeżeli matka porzuciła dzieci lub też zmarła.

Precyzyjne warunki

Otrzymasz takie świadczenie jeżeli, przede wszystkim jesteś matką która urodziła conajmniej czwórkę dzieci i je wychowała. Musisz mieć ukończone 60 lat. Jeżeli matka zmarła lub odeszła, o świadczenia może upomnieć się również ojciec dzieci który je wychował, pod warunkiem ukończenia 65 lat. Konieczne jest również mieszkanie w Polsce przez co najmniej 10 lat oraz polskie obywatelstwo.

Nie należą się świadczenia jeżeli osoba wnioskująca nabyła prawo do emerytury lub renty w wysokości conajmniej najniższej emerytury. Do tego gdy osoba ta jest aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. O emeryturę za urodzenie dzieci, z naturalnych względów nie mogą ubiegać się osoby pozbawione władzy rodzicielskiej. Podobnie będzie, gdy w sposób długotrwały zaprzestano wychowywania dzieci.