Jak czytać ze zrozumieniem?

Czytanie będzie przynosić korzyści, tylko wtedy, jeżeli dziecko opanuje sztukę czytania ze zrozumieniem. Nauka składania wyrazów w zdania, a zdań w dłuższe wypowiedzi to początek drogi, aby nasze dziecko zdobyło jedną z najważniejszych umiejętności w szkole, jaką jest właśnie czytanie. Ważne jest, aby w trakcie pracy z tekstem, dziecko co najmniej dwukrotnie przeczytało uważnie tekst i zwracało uwagę na pojedyncze słowa i całe zdania.

Dobrym sposobem na trenowanie czytania ze zrozumieniem będzie praca z tekstem, która polega na wyszukiwaniu różnych informacji, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek i zagadek.

Ćwiczenia są tak ułożone, aby dziecko mogło odpowiadać na nie po kolei, po zapoznaniu się z tekstem. Odpowiedzi na pierwsze pytania należy szukać w pierwszej części tekstu, a na ostatnie-w końcowych. Testy w szkołach zawsze są opracowane na podstawie fragmentów tekstów dostosowanych do wieku i wrażliwości ucznia. Dziecko nabywa umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji wyrażonych jasno i interpretowania tekstu. Żeby dziecko polubiło czytanie, powinniśmy je do tego zachęcać przy każdej nadarzającej się okazji. Nie powinniśmy zmuszać je do tego, ponieważ może się zniechęcić i nie będzie chciało pracować samo. Samodzielne zdobywanie przez dziecko wiedzy powinno polegać na systematycznym wdrażaniu je do czytania ze zrozumieniem.

Czytanie na głos spowalnia tempo czytania. Do czytania ze zrozumieniem należy podejść spokojnie, a przede wszystkim traktować je jako zabawę, a nie przymus. Dobrze będzie, jeśli dziecko na początku swojej przygody z czytaniem potraktuje to zajęcie jako zabawę. Zacznie książki kojarzyć z pozytywnymi emocjami, a to początek drogi do cennych osiągnięć. Z czasem dziecko pozna i doceni swoje mocne strony, będzie osiągać sukcesy w nauce, stanie się bardziej pewne siebie i otwarte na świat. Nauczy się łatwiej zapamiętywać różne informacje i tym samym poszerzać swoją wiedzę, a w przyszłości nauka stanie się jego przyjemnością.