Eko czy nie-eko? Polska na ekologicznej mapie świata

Polacy a postawy ekologiczne. Polacy coraz częściej zaczynają dostrzegać konieczność dbania o środowisko.

Jednak czy rzeczywiście Polacy są eko?

Jak wypada Polska na tle innych krajów pod względem postaw ekologicznych?

Analizując dane statystyczne, możemy zauważyć, że Polacy coraz częściej decydują się na zakup produktów ekologicznych oraz segregują odpady. Według raportu „Eko-barometr” przeprowadzonego przez TNS Polska, w 2020 roku aż 79% Polaków deklaruje, że segreguje odpady, co jest najwyższym wynikiem w Europie.

Jednak, jeśli porównamy Polskę z innymi krajami Unii Europejskiej, to wypada ona niestety słabo. Według raportu „Green Energy Index” przygotowanego przez EurActiv, Polska zajmuje dopiero 24 miejsce na 28 państw UE pod względem postaw ekologicznych.

Mimo to, widać wyraźną tendencję wzrostową w postawach ekologicznych Polaków, co daje nadzieję na poprawę wyniku w przyszłości. Aby to osiągnąć, konieczne jest jednak zwiększenie świadomości ekologicznej oraz edukacji w zakresie dbania o środowisko, a także działania ze strony państwa i przedsiębiorstw.

Jednym z kluczowych aspektów, który ma wpływ na postawy ekologiczne Polaków, jest edukacja. Wiedza na temat skutków nieodpowiedzialnego zachowania wobec środowiska oraz sposoby na ochronę przyrody, jest kluczowa dla podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Dlatego też, ważne jest by edukacja ekologiczna była obecna już od najmłodszych lat, zarówno w szkołach, jak i w rodzinach.

Redakcja serwisu https://www.bestsellers.pl/ podkreśla, że równie ważne jest działanie ze strony państwa i przedsiębiorstw. Wprowadzanie rozwiązań proekologicznych, takich jak odnawialne źródła energii, czy programy recyklingowe, mogą stać się motywacją dla obywateli do podjęcia działań proekologicznych.

Podsumowując, choć Polacy coraz częściej dostrzegają konieczność dbania o środowisko, to jednak jeszcze daleko nam do liderów w Europie pod względem postaw ekologicznych. Aby to zmienić, ważne jest by edukować, motywować i działać razem.