Czy masz rozwiniętą inteligencję emocjonalną? Zobacz jakie cechy są najbardziej charakterystyczne!

Najbardziej inteligencję emocjonalną uwielbiają wszyscy zapatrzeni w psychologię społeczną i rozwój osobisty. Błyskotliwość uczuciowa to bardzo przydatna umiejętność i to nie tylko w pracy z ludźmi. Zobacz, czy masz te cechy!

Lubi siebie

Osoby z wysoką inteligencją emocjonalną nie mają problemu z zaakceptowaniem siebie w całości. Wysoka samoocena, niemylona z wybujałym ego, to jednocześnie dobry wyznacznik silnej osobowości i zdrowia psychicznego. Jeżeli dobrze siebie postrzegasz, to znaczy również, że masz wysoki iloraz inteligencji emocjonalnej.

Chęć doskonalenia

Osoby takie nigdy nie przestają się uczyć i chcą ciągle podnosić swoje kompetencje. Nie traktują tego w kategoriach kary, a raczej naturalnej konsekwencji życia. W myśl powiedzenia, że człowiek uczy się aż do śmierci.

Mają wewnętrznego motywatora

Jeżeli masz wysoką błyskotliwość emocjonalną, nie potrzebujesz innych bodźców do działania. Doskonale wiesz, co robisz i po co to wszystko się dzieje. Dlatego poradniki oraz zwyczajne gadanie coacha puszczają mimo uszu. Oni mają wewnętrznego motywatora, który napędza ich do działania.

Dobre radzą sobie z problemami

Osoby z wysokim ilorazem inteligencji emocjonalnej nie mają problemu z działaniem w kryzysowych sytuacjach. Co więcej, znajdują ciekawe i nietypowe rozwiązania, niejednokrotnie wpadając na świetne pomysły. Mogą pracować pod presją czasu i nie odczuwają z tego powodu większego dyskomfortu.

Empatia na zawołanie

Tacy ludzie zupełnie nie mają problemu z odczytywaniem emocji u innych ludzi. Gdy ktoś doskonale rozumie swoje własne uczucia, to potrafi je nazwać również u innych. Dobrze radzą sobie również z odszyfrowaniem komunikatów niewerbalnych. I z reguły są świetnymi słuchaczami.